Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài

Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài
kdsrnedit

Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa Nguồn: Editor: Nhà cỏ Tổng số chương: 125 Trạng thái: Hoàn thành Thể loại truyện: Đam mỹ, Hiện đại, Linh dị, and Ngọt Xếp hạng: Ngày đăng:2023-06-28 01:48 Đọc truyện Xem danh sách chương

Nội dung chính:

VĂN ÁN.

Lão Sơn ngủ một giấc thật lâu, núi vẫn còn đó, nhưng bảo bối nhỏ trong lòng anh lại không còn. Ai?! Ai dám trộm bảo bối của anh?!!!!

Sau đó, ngọn núi từ dưới đất chui ra, anh tự vác ngọn núi lên lưng khiêng ra ngoài.

Nhận xét: Linh khí trên địa cầu đang dần dần sống lại, cái loài quái vật thời viễn cổ không ngừng thức tỉnh, Lão Sơn ngủ một giấc ngủ say nhiều năm bỗng thức giấc, anh hoảng sợ phát hiện ra tiểu bảo bối mình cất giữ trong lòng bị người ta khiêng đi mất! Lão sơn phẫn nộ chui ra khỏi mặt đất, anh khiêng chính bản thân mình chạy ra ngoài, trà trộm vào thế giới loài người, nỗ lực tìm kiếm bảo bối nhỏ của mình. Điều đáng mừng là, mới tìm chưa được bao lâu thì tiểu bảo bối cũng xuất hiện, nhưng lại xui xẻo ở chỗ, nó không nhớ Lão Sơn là ai.

Chú ý:

  1. Đây là chuyện đam mỹ. Nam x Nam.
  2. Truyện được edit lại từ bản convert, vậy nên chắc chắn độ chính xác không cao, thậm chí có vài chỗ sẽ bị mất nội dung.
  3. Truyện chưa beta nên sẽ có rất nhiều lỗi. Vậy nên các bạn hãy cân nhắc trước khi đọc.

Danh sách các chương:

Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 1Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 2Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 3Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 4Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 5Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 6Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 7Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 8Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 9Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 10Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 11Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 12Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 13Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 14Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 15Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 16Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 17Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 18Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 19Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 20Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 21Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 22Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 23Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 24Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 25Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 26Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 27Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 28Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 29Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 30Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 31Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 32Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 33Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 34Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 35Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 36Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 37Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 38Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 39Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 40Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 41Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 42Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 43Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 44Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 45Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 46Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 47Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 48Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 49Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 50Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 51Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 52Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 53Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 54Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 55Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 56Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 57Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 58Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 59Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 60Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 61Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 62Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 63Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 64Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 65Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 66Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 67Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 68Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 69Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 70Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 71Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 72Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 73Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 74Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 75Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 76Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 77Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 78Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 79Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 80Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 81Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 82Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 83Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 84Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 85Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 86Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 87Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 88Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 89Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 90Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 91Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 92Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 93Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 94Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 95Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 96Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 97Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 98Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 99Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 100Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 101Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 102Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 103Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 104Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 105Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 106Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 107Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 108Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 109Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 110Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 111Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 112Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 113Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 114Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 115Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 116Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 117Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 118Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 119Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 120Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 121Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 122Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 123Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 124Đọc truyện
Khiêng Đại Sơn Ra Ngoài – Chương 125 (Hoàn)Đọc truyện

Ngày đăng: 28 Tháng Sáu, 2023

5 1 bỏ phiếu
Xếp hạng bài viết
Subscribe
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận
Chuyển lên trên
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luậnx