audio Nhà cỏ

Liên Hôn – Chương 1.

Chương 1.   Tống gia và Tần gia liên hôn. Trước đây công việc kinh doanh của hai nhà hiếm khi xung đột gì, bọn họ vẫn luôn duy trì mối quan hệ không xa không gần. Lần này đại thiếu gia nhà họ Lý kế thừa gia tộc, mở rộng sản nghiệp gia đình […]

Chưa hoàn thành
Chuyển lên trên