Sinh tử

Trọng Sinh Chi Phế Tài Con Vợ Lẽ Nghịch Tập – Chương 1.

  Chương 1: TRỌNG SINH.   Tấn Thành là một thành trấn xa xôi được Thiên Phạn tiên tông quản lý ở đại lục Hành Võ, phần lớn người ở đây đều là võ giả rèn luyện thân thể từ khi còn nhỏ, võ giả rất xem trọng võ thuật, chỉ có những nhân tài […]

Chưa hoàn thành
Chuyển lên trên